viernes, 22 de junio de 2012

Un fotograf




Jesus G. Pastor, un fotografo.

Així és com es descriu aquest autor que ha tingut la genial idea de fer una recollida de les totes les pancartes i missatges indignats de les manifestacions en fotografia.

Amb una carrera de fotografia a les esquenes volem ser nosaltres qui li faci publicitat per que el missatge arribi al seu public ja que té molt potencial però no mitjans per crear repercusió.

Les fotografies estan més centrades a el contingut que en la forma, i potser per això no s'han explotat els recursos visuals de que disposava. De totes maneres l'originalitat dels missatges, comparacions humorístiques i idees per transmetre el contingut estan molt ben trobades. 

Els missatges son diversos, alguns de més clars i altres de no tant, però en general tracten temes aplicables a tothom i el tema es molt homogeni.


No hay comentarios:

Publicar un comentario